• info@palabco.ir
  • 021 - 86028559

خصوصیات :

ظاهر : مایع

رنگ: سفید یا زرد روشن

بو : بی بو

PH : 3

حلالیت در آب : كاملا محلول

Specific gravity : 0.05 ±1.25

ماده ضد رسوب جهت جلوگیری از خوردگی و وكنترل رسوب و نرم كردن آب و حل رسوبات قدیمی و كوتینگ نمودن سطح فلزات و پخش كنندگی عالی در كولینگ تاورها ( برج های خنك كننده ) مورد استفاده قرار میگیرد و بر پایه كربوكسیلیك اسیدها و دی فسفونیك اسیدها و مواد آمینی می باشد . آنتی اسكیل مناسبی برای رسوبات سخت مانند سیلیس و سولفات كلسیم و استرانسیم خواهد بود

دوز مصرف بر اساس میزان املاح كم و زیاد میگردد.

طریقه نگهداری :

در جای خشك و خنك نگهداری شود .

باید تحت شرایط نرمال نگهداری گردد.

پس از هر بار مصرف درب ظرف محكم بسته شود.