• info@palabco.ir
  • 021 - 86028559

سیستم های ضد عفونی

  • پکیج کلرزنی

    کلر زنی آب آشامیدنی آبی که برای آشامیدن و پختن خوراک استفاده می شود بایستی که از پاتوژن ها یعنی عوامل میکرو ارگانیسم  بیماری زا که بیماری هایی مانند حصبه، تب، اسهال خونی، وبا و ... را سبب می شوند، عاری باشد. وقتیکه شخصی از طریق آب در معرض ...

  • ازن ژنراتور

    ازن زنی در تصفیه آب اولین بار ازن در اواخر سال 1800 در تصفیه آب مورد استفاده قرار گرفت و سپس ب طور گسترده در اروپا و آسیا پس از ایالات متحده آمریکا بکار گرفته شد. ازن یک گاز ناپایدار متشکل از سه اتم اکسیژن می باشد، این گاز به راحتی به اکسیژن ...

  • دستگاه ضدعفونی کننده UV (اشعه ماورابنفش)

    (اولتراویولت)UV درتصفیه آب آشامیدنی حفظ سلامت عمومی بسیار ضروری میباشد.ضدعفونی باUV یک فرایند فیزیکی میباشد که میکروارگانیزمها وآلودگیهای آب را با استفاده از پرتو ماورابنفش ازبین میبرد.دراین تکنولوژی دوستدارمحیط زیست هیچگونه ترکیب شیمیایی وارد آب ...