• info@palabco.ir
 • 021 - 86028559

مقالات

 • رزین

  سختی گیری  رزینی(رزین های تبادل یون) خالص سازی آب یک فرایند ضروری در کارخانجات داروسازی است زیرا آب ورودی حاوی مقادیر زیادی مواد معلق است و بخصوص به شکل یونی. مواد جامد معلق و کدورت از طریق فیلتر کربن اکتیو قابل حذف است ولی یونها خیر. این شکل...

 • کربن اکتیو

  کربن اکتیو گرانولی معمولا برای حذف ترکیبات آلی و مواد ضد عفونی کننده و کلر در منابع آب استفاده می گردد. کربن اکتیو نه تنها طعم آب را بهبود می بخشد و آسیب هایی که ممکن است از این مواد به بدن برسد کاهش می دهد بلکه از اکسیداسیون سایر واحد های تصفیه آب م...

 • آنتی اسکالانت

  آنتی اسکالانت مهمترین ماده شیمیائی است که معمولا در سیستم های RO تزریق می‌گردد. هر دستگاه اسمز معکوس نیاز به یک سیستم تزریق از این نوع دارد. این ماده باعث افزایش حلالیت ذرات محلول شده و در نتیجه امکان رسوب آنها در سطح غش...

 • فرایندهای اکسیداسیون پیشرفته

  مفهوم آلاینده های نوظهور این آلاینده ها دارای پتانسیل خطر برای انسان ومحیط زیست بوده وفاقد استانداردهای بهداشتی میباشند .سنتز مواد شیمیایی جدید ویا تغییردر نحوه استفاده وتوزیع مواد شیمیایی موجود میتواند سبب تولید این منابع باشد .گروههای مختلفی ا...

 • سیستم تصفیه آب صنعتی به روش اسمزمعکوس(RO)

  اسمز معکوس چیست؟ مفهوم اسمز معکوس اسمز معکوس(Reverse Osmosis) که به اختصار RO گفته میشود، فرآیندی است که برای تولید آب بدون یون(ِDeionize) یا فاقد مواد معدنی(Demineralize) با استفاده از یک غشاء نیمه تروا(ممبران) به کار میرود. اسمز برای در...

 • تصفیه فاضلاب صنعتی

  تصفیه فاضلاب صنعتی روش های تصفیه فاضلاب صنعتی روش های مختلفی برای تصفیه فاضلاب صنعتی وجود دارد. اغلب آنها برای اینکه بعدا فاضلاب صنعتی به فاضلاب شهری مستقیما تخلیه شود واینکه یک آلودگی خاصی هم از آن حذف شده باشد، انجام پذیر و قابل توصیه هستند. ...

 • کلرزدایی از سیستم های تصفیه آب صنعتی(RO)

  کلر زنی(Chlorination): کلر زنی یا کلرینیشن برای پیشگیری از بایوفولینگ روی ممبران های RO / NF معمولا مورد استفاده قرار می گیرد به طور مثال برای آب های سطحی). کلر به طور مداوم در هنگام مصرف اضافه می شود و زمان واکنش 20 تا 30 دقیقه باید در تماس آب با...